Nord Universitet

Nord Universitet

Folkehelse og helseatferd, 15 studiepoeng

Public health and health behaviour, 15 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.09.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse.

  Mål for studiet

  Dette er et tverrfaglig, praksisorientert studium som gir grunnleggende formell kompetanse om folkehelse og levevaner. Studiet er tilrettelagt for å nå en bred målgruppe; alle som arbeider med mennesker innenfor ulike samfunnssektorer, for eksempel innen oppvekst, helse- og sosial, arbeidsliv/ledelse, frivillige lag og organisasjoner, politikere m.v.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  FOL510 Folkehelse og helseatferd 15 15
  Sum studiepoeng 15