Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnmedisin, 30 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.09.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Innledning

  Studiet er et deltidsstudium over ett år og er et grunnkurs i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap med hovedvekt på anatomi, fysiologi, mikrobiologi og patologi (sykdomslære). Etter å ha gjennomført studiet forventes studenten å ha kunnskaper om og ferdigheter til å formidle sentralt fagstoff. Studiet er rettet mot naturterapeuter, men det er ikke et krav med slik utdanning for å ta emnet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.
  Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om å få sin realkompetanse vudert.

  Det er ingen krav til forkunnskaper, men studenten bør beherske grunnleggende ferdigheter i bruk av data og internett.

  Studenter som har manglende grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi blir anbefalt å ta et forkurs som Tunsberg medisinske skole har utviklet for å oppfylle dette behovet.

  Mål for studiet

  Hovedmålet med utdanningen er å gi en grundig innføring i de naturvitenskapelige fagene med hovedvekt på anatomi, fysiologi og patologi. Utdanningen vil legge vekt på å gi studentene kunnskaper og ferdigheter som vil hjelpe dem til å bli dyktige, ansvarlige og reflekterte naturterapeuter.

  Utdanningen gir et godt grunnlag for videre valg av hovedretning innen naturmedisin, samt verdifull kunnskap om andre fagretninger.

  Sammen med utdanning i naturmedisinsk grunnutdanning, samt valg av hovedfag(*) danner studiet grunnlag for utdanning til naturterapeut. Dette er basert på de krav som er framsatt i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons (NNH) utdanningsdokument.

  (*Akupunktur, homøopati, aromaterapi, soneterapi m.m.)

  Med naturmedisin menes her behandlingssystem som setter kroppen i stand til å helbrede seg selv via bivirkningsfrie midler og/eller metoder. For å kunne kalles et naturmedisinsk behandlingssystem skal metoden via en teori/filosofi kunne forklares ut fra et helhetssyn hvor alle aspekter av mennesket tas hensyn til. Naturmedisin er ikke kun et alternativ til moderne medisin, men et helhetlig system i seg selv hvor man behandler hele mennesket og ikke kun symptomer.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  GRM501 Anatomi, fysiologi og basal mikrobiologi 15 15
  GRM502 Mikrobiologi og patologi 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Kompetanse og videre studier

  Ved fullført utdanning får studentene karakterutskrift.
  Utdanningen gir et godt grunnlag for videre valg av hovedretning innen naturmedisin, samt verdifull kunnskap om andre fagretninger.

  Studieevaluering

  Studentene vil delta i evaluering av undervisningen 2 ganger i løpet av studietiden.

  Evalueringen skjer skriftlig og vurderer innhold, metodikk og kommunikasjon.