Nord Universitet

Nord Universitet

Kunnskapsbasert praksis, 15 studiepoeng

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.10.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Innledning

  Forskningskunnskap er en av komponentene i kunnskapsbasert praksis. Dette studiet har sitt hovedfokus på forskningsbasert kunnskap.

  Opptakskrav

  Målgruppe for studiet er ansatte i kommuner med bachelorgrad i sykepleie/vernepleie, eller tilsvarende.

  Mål for studiet

  Mål for studiet er å introdusere deltagerne til kunnskapsbasert praksis, og til å bli forbrukere av forskning som bidrag til å sikre kvaliteten på arbeidsplassen.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår
  SP Høst Vår Høst
  KUP500 Kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Kompetanse og videre studier

  Etter avsluttet studie mottar studentene en karakterutskrift.