Nord Universitet

Nord Universitet

Masteroppgave i psykisk helsearbeid

Master thesis in Mental Health

40 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  40

 • Studieleder:

  Heidi Haug Fjone

 • Fagansvarlig:

  Ove Hellzen

Innledning

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgave) knyttet til selvvalgt emne innenfor psykisk helsearbeid. Masteroppgaven skal gjennomføres som et individuelt skriftlig arbeid.

Inngår i studium

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal presentere sin prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt for øvrige studenter og lærere i seminarer. Arbeidet med masteroppgaven er i stor grad et selvstendig arbeid der høgskolen utpeker veileder som vil gi individuell/gruppeveiledning på den enkeltes arbeid. Masteroppgaven skal vise anvendelse av vitenskapelig kunnskap og metode som er relevant for det selvvalgte tema det skrives oppgave i. I tillegg skal oppgaven ha en vitenskaplig oppbygging og reflektere gjeldende kunnskap og forskning om de tema undersøkelsen omhandler.

Masteroppgaven skal ha én av følgende uttrykksformer:
- monografi
- en vitenskaplig artikkel og en utførlig innholdsmessig og metodisk utdypning

Det er utarbeidet egne retningslinjer for vurdering av masteroppgaver.

Vurderingsordning

MPH460 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk II, eller tilsvarende må være bestått før studenten får vurdert eksamen i dette emnet.
Mastergradsoppgaven skal vurderes av en sensorkommisjon oppnevnt av høgskolen .
I muntlig høring skal studenten presentere masteroppgaven eller et tema fra denne som et foredrag på 30 min. Deretter gjennomføres individuell muntlig høring av masteroppgaven.

Obligatorisk arbeidskrav
Studenten må legge fram en kortfattet beskrivelse av planlagt arbeid med oppgaven og få beskrivelsen godkjent ved høgskolen før arbeidet med selve masteroppgaven starter. Denne må være godkjent før det gis veiledning på masteroppgaven. Det må være mottatt veiledning på masteroppgaven før den leveres til sensur.

Eksamen:

Pensumlitteratur