Nord Universitet

Nord Universitet

Samhandling og nyskaping, årsstudium

Relational and Innovative Behaviour

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.07.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Opptakskrav

  Minimum bachelorgrad eller tilsvarende.
  Det forventes at søkere er tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å arbeide med samhandling, forløpstenkning og brukermedvirkning i studieperioden.

  Det er et ønske at flere fra samme arbeidsplass deltar for å sikre at ny kunnskap blir tilbakeført til fagmiljøene som studentene kommer fra. Studenter som søker fra samme eller samarbeidende fagmiljøer, og som kan samarbeide om et utviklingsprosjekt, vil ha prioritet ved opptak.

  Ulike faggrupper som arbeider med samhandling og forløpstenkning i kommunale helse- og omsorgstjenester eller spesialisthelsetjenesten, eventuelt i andre deler av velferdstjenesten.

  Mål for studiet

  Det er et mål for studiet å bidra til å kvalitetssikre samarbeidet og samhandling, og kunnskapsutvikling og nyskapning innenfor velferdstjenestene.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår 2. studieår
  SP Høst Vår Høst Vår
  SAM490 Samhandling, forløpstenkning og brukermedvirkning 30 30
  SAM495 Samhandling, nyskaping og kunnskapsledelse , del 2 30 30
  Sum studiepoeng 60