Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk, årsstudium

Pedagogics and Counselling, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.05.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Opptakskrav

  Opptakskrav til studiet er:
  * Bachelorgrad eller tilsvarende
  * Opptak etter vurdering av realkompetanse

  Innhold

  Veiledningspedagogikk består av tre emner som kan gjennomføres enkeltvis.

  Innpasningsemnet Veiledning i tverrfaglig perspektiv, 5 studiepoeng tilbys til søkere som har Veiledningspedagogikk 1, 10 studiepoeng fra før.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for innpasningsemne
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  VEP515 Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne 5 5
  VEP515 Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne 5 5
  10
   
  Utdanningsplan for Veiledningspedagogikk 1
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  VEP510 Veiledningspedagogikk 1 15 15
  VEP510 Veiledningspedagogikk 1 15 15
  30
   
  Utdaningsplan for Veiledningspedagogikk 2
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  VEP520 Veiledningspedagogikk 2 15 15
  VEP520 Veiledningspedagogikk 2 15 15
  30
   
  Utdanningsplan for Veiledningspedagogikk 3
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  VEP530 Veiledningspedagogikk, 3 30 30
  Sum studiepoeng 30