Nord Universitet

Nord Universitet

BirdID Western Palearctic, 60 studiepoeng

BirdID Western Palearctic

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.11.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  BirdID Western Palearctic(WP), 60 stp er studium som blant annet skal kvalifisere til feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Behovet for personer med slike kvalifikasjoner vil øke sterkt i hele Europa de kommende årene. Det vil også være personlig verdifullt å kjenne våre bevingede venner ute i naturen, og er godt egnet som tema i undervisning.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter som ønsker å delta på samlingene, tas inn i henhold til søkertidspunkt. For å delta på samlingene i BirdID Western Palearctic kreves bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 24 poeng av 60 mulige både for fuglers utseende og 19 poeng av 60 mulige for fuglers lyder. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

  Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

  Mål for studiet

  Arbeidet med BirdID Western Palearctic har to hovedmål:
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

  Innhold

  Mer informasjon finnes her:

  www.birdid.no

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår
  SP Vår Høst
  BID910 Fuglers lyder Western Palearctic 30 30
  BID911 Fuglers utseende Western Palearctic 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Organisering og arbeidsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no/ vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er tre samlinger studentene kan velge mellom:
  - Bulgaria i mai (ca 10 dager),
  - Norge, Pasvik og Varanger juni - juli (ca 8 dager) og
  - Marokko februar (ca 10 dager).

  Vurdering

  Eksamen er web-basert, og kan tas hjemmefra.
  Ved oppmelding vil det bli utlevert en kode med begrenset varighet. Denne koden vil gi adgang til å gjennomføre eksamen.
  Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året. Eksamen kan tas når som helst innen 21 dager etter at koden er gitt.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultet vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på 44 ulike europeiske språk. Det opprettes samarbeid med 47 europeiske brukerland (52 regioner).
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no.

  Kompetanse og videre studier

  Kompetansen som dokumenteres gjennom BirdID vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  Andre forhold

  Bruk av web-basert trening:
  - Nettsiden er åpen og gratis for alle.
  - Norske studenter må betale semester- og kopinoravgift i eksamenssemesteret, med unntak av deltakere i TOV-E, og medlemmer av Norsk ornitologisk forening.

  Borgere fra alle andre land i Europa har gratis eksamen.

  På samlingene:
  Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og muntlig.