Nord Universitet

Nord Universitet

Fagdidaktikk - mastergradsemner

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.08.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Dette er emner som tilhører Master i fag- og yrkesdidaktikk - studieretning engelsk og fremmedspråk og studieretning estetiske fag ved NTNU.
  HiNT gir undervisningen og administrerer eksamen.

  Opptakskrav

  Se opptakskrav under studiet ved NTNU

  Studiemodell

  Studenter som velger engelsk og fremmedspråk
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  EDU3080 Kommunikativ kompetanse 7,5 7,5
  EDU3081 Kulturell kompetanse 7,5 7,5
  15
   
  Studenter som velger estetiske fag
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  EDU3071 Flerstemthet og mangfold i estetisk praksis 7,5 7,5
  EDU3073 Ungdomskultur som didaktisk utfordring i skapende prosesser 7,5 7,5
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  I de fleste emnene er undervisningen lagt opp slik at man må være til stede for å få gjennomført de obligatoriske aktivitetene.