Nord Universitet

Nord Universitet

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, 30 stp

Development of top-level skills in Sports, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Terje Rønning

  Innledning

  Studiet er lokalisert til Meråker og er et deltidsstudie, tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  FPI550 Trenerpraksis 5 5
  FPI560 Idrett 15 15
  FPI570 Bevegelsesanalyse 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Arbeidet med studiet vil i stor utstrekning innebære spesialisert virksomhet fra emneområdet langrenn. Vitenskapsbaserte basisemner fra bevegelseslære og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet. Utviklings- og fornyingsoppgaver vil være en viktig del av trenerfunksjonen. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utviklingsarbeid i langrenn. De ulike emnene vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

  Vurdering

  Idrett : Individuell muntlig presentasjon av årsrapport.
  Trenerpraksis: Individuell praksisrapport.
  Bevegelsesanalyse: Individuell oppgave.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad, og kan være grunnlag for masterstudiet i kroppsøving ved HiNT. Det kan også være grunnlag for videre studier i idrett/kroppsøving ved andre høgskoler. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

  Andre forhold

  Studentene må regne med utgifter til personlig utstyr for langrenn. Utgifter til ekskursjoner og transport til og fra undervisning dekkes av studentene. Utgifter i studiet og treningsavgift utgjør kr. 10.000,-.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidelse av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.