Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett i skole og samfunn 2

Didactics 2

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Terje Rønning

 • Fagansvarlig:

  Hilde Kristin Mikalsen

Inngår i studium

Fysisk aktivitet og helse, 30 studiepoeng
Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, 180 studiepoeng

Læringsutbytte

Studenten

Innhold

Motivasjon som grunnlag for deltagelse i fysisk aktivitet

Innhold i emnet er nærmere beskrevet i arbeidsplan som utdeles ved emnets start.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges generelt vekt på studentaktive læringsformer, og med både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområdene. Hele studiet legger stor vekt på å utvikle studentens evne til refleksjon og analyse gjennom arbeid i grupper, diskusjoner og presentasjoner.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:

Arbeidskrav i emnet er nærmere beskrevet i arbeidsplan som utdeles ved emnets start.
Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen:

Pensumlitteratur

Bagøien, T.E og K.Skjesol : Artikkelsamling, KIF 230.
Artiklene legges i Fronter