Nord Universitet

Nord Universitet

Kompetanseutvikling for barnehageassistenter, 15 stp

Skills for kindergarten assistants

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Kompetanseutvikling for barnehageassistenter er en utdanning rettet mot faglærte og ufaglærte assistenter i barnehager. Gjennom dette studiet vil studentene utvikle bevissthet rundt egne ressurser og egen rolle i barnehagen og utvikle sin barnehagefaglige kompetanse.

  Studiet er rettet mot de yngste i barnehagen. Utdanningen vil gi studentene god innsikt i kunnskap om de yngste barna i barnehagen.

  Opptakskrav

  Studiekompetanse eller realkompetanse. For søkere uten studierett kan studiet tas som kurs og dokumenteres i et kursbevis.

  Mål for studiet

  Gjennom studiet skal studentene utvikle yrkesetisk forståelse, fagkunnskap og arbeidsmåter som støtter 0-3 åringenes læring og utvikling.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  KBA501 De yngste barna i barnehagen 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Dette er et samlingsbasert deltidsstudium over to semester. Det er fem samlinger hvorav en er en dagssamling og de resterende fire er todagerssamlinger.

  Andre forhold

  Studiet er gratis.