Nord Universitet

Nord Universitet

Komponering for scene, film og TV, 30 stp

Composing for Theathre, Film and Television, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Studiet er samlingsbasert med 5 ukesamlinger, mandag - torsdag, fordelt over høst- og vårsemesteret.

  I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

  Samspill i ulike ensembler vil inngå som verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.

  Opptakskrav

  Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk; eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller musikkvitenskap.

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studentene skal:

  FERDIGHETER
  Studenten skal:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten skal:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MUK511 Komponering for scene, film og TV 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Kompetanse og videre studier

  Studiet kan søkes innpasset i mastergradsstudium.

  Andre forhold

  I løpet av studiet vil det bli en ekskursjon til Oslo. Reise og opphold må dekkes av studenten selv.