Nord Universitet

Nord Universitet

Mat og helse 1, 30 stp

Food and health 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Mat og helse 1 kan inngå som del av grunnskolelærerutdanningen 1 - 7 eller grunnskolelærerutdanningen 5 - 10.

  Det kan også være videreutdanningsstudium for lærere på ulike nivå i skoleverket, og for andre som arbeider for en helsefremmende og forebyggende livsstil.

  Studieenheten gir et godt grunnlag for undervisning i mat og helse i grunnskolen.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB341 Mat og helse 1 for 1.-7. trinn 30 30
  30
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU351 Mat og helse 1 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Arbeidsformen i studiet skal gi kjennskap til og erfaringer med tilsvarende arbeidsformer i grunnskolen. Gjennom de ulike arbeidsformene vil studentene få erfaringer med forskjellige måter å tilrettelegge fagstoffet på. Sentrale arbeidsformer i emnet er individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger, selvstudium og praktisk kjøkkenarbeid. Studiet støttes med veiledning individuelt og i grupper, og bruk av studiestøtteprogrammet Fronter.

  Praksis:
  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.