Nord Universitet

Nord Universitet

Mat og helse 1, 30 stp

Food and health 1, 30 Credits

Fakta

  • Dato for godkjenning

    07.03.2013

  • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

    2013/2014

  • Studiepoeng

    30 studiepoeng

  • Studieleder

    Arve Thorshaug

    Innledning

    Mat og helse 1 kan inngå som del av grunnskolelærerutdanningen 1 - 7 eller grunnskolelærerutdanningen 5 - 10.

    Det kan også være videreutdanningsstudium for lærere på ulike nivå i skoleverket, og for andre som arbeider for en helsefremmende og forebyggende livsstil.

    Studieenheten gir et godt grunnlag for undervisning i mat og helse i grunnskolen.

    Opptakskrav

    Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

    Studiemodell

    Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
    1. studieår
    Emne SP Høst Vår 
    GLB341 Mat og helse 1 for 1.-7. trinn 30 30
    30
     
    Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
    1. studieår
    Emne SP Høst Vår 
    GLU351 Mat og helse 1 for 5.-10. trinn 30 30
    Sum studiepoeng 30

    Arbeids- og undervisningsformer

    Arbeidsformen i studiet skal gi kjennskap til og erfaringer med tilsvarende arbeidsformer i grunnskolen. Gjennom de ulike arbeidsformene vil studentene få erfaringer med forskjellige måter å tilrettelegge fagstoffet på. Sentrale arbeidsformer i emnet er individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger, selvstudium og praktisk kjøkkenarbeid. Studiet støttes med veiledning individuelt og i grupper, og bruk av studiestøtteprogrammet Fronter.

    Praksis:
    Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.