Nord Universitet

Nord Universitet

Mat og helse 1, 30 stp, videreutdanning

Food and health 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.02.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Studiet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i mat og helse på grunnskolens 1.-10. trinn. Med hovedvekt på kosthold skal studentene i dette studiet utvikle sin kompetanse slik at de gjennom ulike metodiske tilnærminger vil kunne gjøre barn og unge i stand til å velge en helsefremmende, kulturorientert og forbrukeransvarlig atferd.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MOH510 Mat i et læringsperspektiv 15 15
  MOH520 Mat og fysisk aktivitet i et helseperspektiv 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Kompetanse og videre studier

  Mat og helse 1, 30 stp, kan utgjøre første del av et helhetlig tilbud på 60 stp.