Nord Universitet

Nord Universitet

Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning

Mathematics 1 for years 1-7

Fakta

 • Dato for godkjenning

  28.02.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Studiet Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren. Lærere som har 15 studiepoeng matematikk fra tidligere, kan velge å ta bare det første emnet som går om høsten.

  Opptakskrav

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Læringsutbytte

  Beskrivelse finnes i de to emnene.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MAV510 Matematikk 1, del 1 15 15
  MAV521 Matematikk 1, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Det vil være tre samlinger i hvert av de to emnene. Hver samling går over tre dager. På samlingene vil det være forelesninger, demonstrasjoner, innføring i bruk av IKT-verktøy, arbeid i grupper og muntlige studentpresentasjoner. Fagstoff legge ut og oppgaver leveres i Fronter. I tillegg vil det være Lync-undervisning en gang i uken. Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og matematikkundervisning på barnetrinnet mens de tar dette emnet. Det bli gitt oppgaver som skal utføres i praksis. Oppgavene består i planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg, med dokumentasjon og analyser, eller annen aktivitet som kan relateres til undervisning.
  Formålet med oppgavene er se sammenhengen mellom teori og praksis.

  Vurdering

  Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.

  Kompetanse og videre studier

  Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, vil være opptaksgrunnlag for de som ønsker å gå videre og ta Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, og dermed skaffe seg totalt 60 studiepoeng i faget. Kompetansen knyttet til disse 60 studiepoengene vil også være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

  Studieevaluering

  I tilknytning til hver samling vil det bli gjennomført evaluering.

  Etter hvert semester vil det bli gjennomført en skriftlig studieevaluering.