Nord Universitet

Nord Universitet

Mentor- og veilederutdanning, 30 stp

Mentoring and Counselling Training for Teachers

Fakta

 • Dato for godkjenning

  31.05.2011

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Studiet er en videreutdanning for lærere og førskolelærere og målet er å gi formell kompetanse innen veiledning og mentoring av nyutdanna lærere, førskolelærere og studenter under utdanning.

  Vi legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

  Kunnskapen vil ha stor nytteverdi innen pedagogisk arbeid, og det legges vesentlig vekt på erfaringslæring, utvikling av strategier og handlingskompetanse med utgangspunkt i hverdaglivets ulike utfordringer.

  Mentor- og veilederutdanningen tilbys som to emner, begge på 15 stp.

  Opptakskrav

  Mentor og veilederutdanning er et studietilbud for lærere og førskolelærere. Studietilbudet gjelder lærere både i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole.

  Det kreves minimum 3 års praksis fra skole, barnehage eller annet relevant pedagogisk arbeid.

  I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse.

  Opptak til Mentor- og veilederutdanning 2 krever gjennomført, og bestått eksamen fra Mentor- og veilederutdanning 1 eller tilsvarende.

  Mål for studiet

  Studiet kvalifiserer deg til å veilede studenter, ansatte, kollegaer og nytilsatte.

  Studiet skal kvalifisere deg til å bli en støttende mentor som bidrar til den nyutdannas personlige og profesjonelle utvikling.

  Læringsutbytte

  Studenten skal

  Innhold

  Studentenes praksishistorier tillegges stor vekt som veiledningsgrunnlag under utdanninga.

  Sentrale tema i studiet:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MEV510 Mentor- og veilederutdanning 1 15 15
  MEV520 Mentor- og veilederutdanning 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Organisering og arbeidsformer

  Studiet varierer mellom forelesninger og ulike øvelser med utstrakt bruk av deltakende arbeidsmetoder. Studiets ulike tema vil bli bearbeidet gjennom dialogbaserte og praksisretta undervisningsformer. Studentene vil få veiledning på veiledning i sin praksis.

  Både Mentor -og veiledningsutdanning 1 og 2 er samlingsbaserte med totalt 12 dager for hvert emne, fordelt over ett semester (en- og todagerssamlinger).