Nord Universitet

Nord Universitet

Mentor- og veilederutdanning 2

Mentoring and Counselling Training for Teachers 2

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Grethe Eliassen Friedrich

 • Fagansvarlig:

  Endre Kanestrøm

Inngår i studium

Mentor- og veilederutdanning, 30 stp.

Forkunnskaper

Opptakskravet er gjennomført Mentor- og veilederutdanning 1 eller tilsvarende veilederkompetanse på 15 stp, og minimum tre års relevant praksis etter endt utdanning.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet legger vekt på studentaktiv dialog og studentene vil bli invitert til å bruke egne praksishistorier som utgangspunkt for øvinger.

Andre arbeidsformer er forelesninger, øvelser i mentoring/veiledning, gruppearbeid, presentasjon, rollespill, observasjon, analyse og refleksjon. Det vil bli praktisert både individuell og gruppebasert veiledning. Studentene må påregen selvstendig arbeid mellom samlingene.

I løpet av emnet skal studenten gjennomføre minimum to veiledninger med nyutdanna lærere eller førskolelærere. Disse skal loggføres. Studenten skal motta veiledning på veiledning i løpet av sin praksis.

Det legges opp til at studentene skal ha sin veileda praksis på egen arbeidsplass eller innen egen kommune.

Nærmerer beskrivelse av oppgaver, samlinger, veiledniger og arbeidskrav kommer fram av semesterplanen.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen:

Pensumlitteratur