Nord Universitet

Nord Universitet

Musikkproduksjon og rytmikk 1, 30 stp, videreutdanning

Music production and rhythm training, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.02.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  HiNT tilbyr i samarbeid med NTNU et videreutdanningskurs i musikk med en rytmisk profil for lærere i grunnskole/videregående skole. Kurset inneholder to emner på 15 studiepoeng hver.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MUR510 Musikkproduksjon og rytmikk 1, del 1 15 15
  MUR520 Musikkproduksjon og rytmikk 1, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet består av to emner (15 + 15 studiepoeng) fordelt over ett studieår, med fire samlinger (á tre dager) i hvert semester. Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og didaktisk refleksjon: bl.a. innføring i og bruk av IKT-verktøy og relevant programvare med tanke på egen praksissituasjon, laboratoriearbeid, workshops og veiledning i grupper.
  I periodene mellom samlingene vil deltakerne få nettbaserte oppgaver og oppfølging og veiledning av faglærerne. Dersom forholdene ligger til rette for det, vil vi organisere videokonferanser underveis.

  Vurdering

  Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.