Nord Universitet

Nord Universitet

Pedagogisk utviklingsarbeid, forebygging og tidlig innsats, 30 stp

Prevention and early intervention, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.04.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Dette studiet gir grunnleggende kunnskap om risikoutsatte barn med fokus på forebyggende innsatser og tidlig intervensjon. Viktige fokusområder for dette studiet vil være medvirkning, mangfold, barn av rusmisbrukere og/eller psykisk syke, foreldresamarbeid, tverrfaglig samarbeid og observasjon.

  Studiet skal også kvalifisere for ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid, knyttet til fagfeltet forebygging og tidlig innsats. Studiet vil omhandle ledelse, planlegging, gjennomføring, dokumentering, vurdering og presentering av et utviklingsarbeid.


  Studiet er først og fremst en videreutdanning for førskolelærere, men studiet kan også være aktuell for andre med relevant høgskoleutdanning og som er opptatt av et tverrfaglig fokus på samarbeid.

  Opptakskrav

  Førskolelærerutdanning eller annen relevant treårig høgskoleutdanning.
  Søkere må kunne knytte seg til en arbeidsplass hvor de har anledning til å gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til fagfeltet tidlig intervensjon og forebyggende innsats.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studie skal studenten:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  PUB511 Pedagogisk utviklingsarbeid, forebygging og tidlig innsats 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet legges opp med samlinger, arbeidskrav, oppgaver, veiledning samt praktisk utviklingsarbeid i barnehage eller andre relevante institusjoner.

  På samlingene vil det bli benyttet ulike metoder for undervisning. Det blir forelesninger innen aktuelle temaer, studentaktive læringsformer, erfaringsdeling, gruppedrøftinger, praktisk utprøving av ulike metoder, oppgaveløsning etc.

  Studentene må benytte HiNTs digitale læringsplattform Fronter.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Pensum er ca 1900 sider, inkludert selvvalgt pensum på ca 500 sider.

  Selvvalgt litteratur skal knyttes til studentenes praktiske utviklingsarbeid.

  Lovverk og utredninger kommer i tillegg til pensum.