Nord Universitet

Nord Universitet

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene med fokus på pedagogisk dokumentasjon, 30 stp

Educational development in kindergartens with a focus on educational documentation, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  13.02.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Studiet gir grunnleggende kunnskaper om, og erfaringer i bruk av pedagogisk dokumentasjon som didaktisk verktøy. Der dokumentasjon er tenkt å synliggjøre barnehagepedagogiske praksiser, skal pedagogisk dokumentasjon skape utvikling og bevegelse i det pedagogiske arbeidet. Studiet tar sikte på å skape sammenhenger gjennom prosesser der observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon og etiske valg gir retning til det pedagogiske arbeidet.

  Studiet skal kvalifisere for koordinering og ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og vil favne om og utvikle begreper og praksiser knytta til ledelse, planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering. Studiet vil også fokusere på presentasjon av utviklingsarbeid og bidra til å utvikle et tydelig barnehagepedagogisk fagspråk.

  Opptakskrav

  Studiet er en videreutdanning for førskolelærere eller andre med relevant pedagogisk utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage.

  Søkere bør være tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid.

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår
  SP Vår Høst
  PUB520 Pedagogisk utviklingsarbeid, pedagogisk dokumentasjon 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet legges opp med obligatoriske samlinger på campus, nettmøter (kollokvie), arbeidskrav, oppgaver, refleksjon, samt praktisk utviklingsarbeid i barnehage.

  Studentene må benytte HiNTs digitale læringsplattform Fronter.

  Andre forhold

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.