Nord Universitet

Nord Universitet

Religion, livssyn og etikk 1, 30 stp

Religious Education 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innleiing

  Religion, livssyn og etikk 1 (RLE 1) har tre emneområde:
  1. religionar og livssyn, 2. filosofi og etikk og 3.fagdidaktikk.

  RLE-faget skal følgje vitskaplege normer og presentere dei ulike religionane og livssyna sakleg orienterande, kritisk og med respekt for eigenarten deira. Faget har ein brubyggjarfunksjon. Det skal gje medvit om felles verdiar i samsvar med menneskerettane og fremje toleranse. Dette føreset kritisk refleksjon og evne til å sjå tradisjonar innanfrå og utanfrå.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studentar som vel 1.-7. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLB410 Religion, livssyn og etikk 1 30 30
  30
   
  Utdanningsplan for studentar som vel 5.-10. trinn
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  GLU410 Religion, livssyn og etikk 1 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Praksis:
  Studentar som går 4. studieår i grunnskolelærarutdanninga, skal ha rettleia praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studentar skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Studieevaluering

  Studiet vert evaluert etter retningslinene i Kvalitetssystemet i HiNT.