Nord Universitet

Nord Universitet

Rytmikk og produksjon i kulturskolen 1, 30 stp

Rythm training and production 1, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.06.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  HiNT tilbyr et videreutdanningskurs i musikk med en rytmisk og produksjonsrettet profil for lærere i kulturskolen. Kurset inneholder to emner på 15 studiepoeng hver.

  Opptakskrav

  Relevant utdanning fra høgskole/universitet eller dokumentert realkompetanse. Alle søkere må ha undervisningserfaring fra kulturskole.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MUR530 Rytmikk og produksjon 1, del 1 15 15
  MUR540 Rytmikk og produksjon 1, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er fordelt med 15 + 15 studiepoeng over ett studieår, med fire samlinger (á tre dager) i hvert semester. Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og didaktisk refleksjon: bl.a. innføring i og bruk av IKT-verktøy og relevant programvare med tanke på egen praksissituasjon, laboratoriearbeid, workshops og veiledning i grupper.
  I periodene mellom samlingene vil deltakerne få nettbaserte oppgaver og oppfølging og veiledning av faglærerne. Dersom forholdene ligger til rette for det, vil vi organisere videokonferanser underveis.

  Vurdering

  Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.