Nord Universitet

Nord Universitet

Rytmisk korledelse, 30 stp

Modern vocal group: Leading and conducting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.05.2012

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Nils Kanestrøm

  Innledning

  Dette er en utdanning i rytmisk korledelse som gir grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.

  Studiet er samlingsbasert og går over ett studieår. Samlingene vil bli lagt til Levanger og det jyske musikkonservatorium i Aalborg. Vi benytter både danske og norske faglærere. Mellom samlingene vil det være veiledning og oppfølging med faglærerne via internettet.

  Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og refleksjoner rundt studentenes eget praksisfelt. Det forutsettes at kandidaten i løpet av studiet øver ukentlig med sitt eget kor / vokalgruppe. Faglærer gir veiledning underveis.

  Opptakskrav

  Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det skal i tillegg bestås en opptaksprøve.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  KOR510 Rytmisk korledelse og metodikk 10 10
  KOR520 Korkunnskap 10 10
  KOR530 Sang, spill og bevegelse 10 10
  Sum studiepoeng 30

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir grunnlag for å søke opptak til andre del av diplomstudiet i rytmisk korledelse ved det jyske musikkonservatorium i Danmark.