Nord Universitet

Nord Universitet

Skuespillerfag, utveksling, 15 stp

Acting course

Fakta

  • Dato for godkjenning

    20.09.2013

  • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

    2013/2014

  • Studiepoeng

    15 studiepoeng

  • Studieleder

    Inge Asgeir Skrove

    Studiemodell

    Emner 1. studieår
    SP Høst
    TEA400 Skuespillerfag 15 15
    Sum studiepoeng 15