Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk begynneropplæring 1, 15 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.10.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Grethe Eliassen Friedrich

  Innledning

  Studiet er et fleksibelt studietilbud som gir grunnleggende innføring og opplæring i sørsamisk språk. Studiet er nettbasert med fokus på visuell og kommunikativ kompetanse.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det forutsettes ingen sørsamisk språkkompetanse for Sørsamisk begynneropplæring 1.

  Mål for studiet

  - Trene muntlig språkbruk, herunder også uttale
  - Lese- og høreforståelse
  - Trene enkel skriftlig språkbruk
  - Få en grunnleggende kunnskap om sørsamisk grammatikk, herunder syntaks og bøyningsmønstrene i de ulike ordklassene

  Læringsutbytte

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  SØB511 Sørsamisk begynneropplæring 1 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Dette er et deltids, nettstøttet, fleksibelt, samlingsbasert studium.

  Det vil være to todagers samlinger på HiNT, Levanger, i tillegg til ulike undervisningsopplegg via nettet.

  Det forventes at alle studenter er aktive deltakere både muntlig og skriftlig på, og mellom, samlingene.

  Det er obligatorisk deltakelse på minimum 75% av undervisningen.

  Det er krav om at skriftlig arbeid skal leveres på Fronter.

  Undervisningsspråket er norsk og sørsamisk.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Sørsamisk begynneropplæring 2, 15 stp.

  Sørsamisk begynneropplæring 1 og 2 gir grunnlag for å søke opptak til Sørsamisk 1, 30 stp.