Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk kultur og historie, 30 stp

South Sami Culture and History, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Studiet vil være viktig for å kunne synliggjøre samisk kultur og historie sterkere i vårt område. Tilbudet retter seg således mot alle som er opptatt av å få nærmere kjennskap til kultur og historie spesielt i denne delen av det samiske området, et område som, på norsk side, strekker seg over fire fylker fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiet skal gi et solid grunnlag for nærmere å forstå grunnlaget for sørsamisk språk og kultur.

  Innhold

  Studiet har disse delemnene:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  SKH510 Sørsamisk kultur og historie 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er samlingsbasert med til sammen seks samlinger, tre i hvert semester. Hver samling går over tre dager.
  Samlingene vil foregå på steder rundt i det sørsamiske området, også på HiNT, Levanger.
  På samlingene vil undervisningen foregå både gjennom forelesninger, drøftinger, ekskursjoner, arbeid i grupper og veiledning i tilknytning til oppgaver.
  Studiet har obligatorisk deltagelse på samlingene, med minst 80% deltagelse.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å erstatte "Didaktisk arbeid" med et eget valgt delemne av tilsvarende omfang. Delemnet må avklares med fagansvarlig for studiet.

  Vurdering

  Studiet vil ha to skriftlige hjemmeeksamener, én i hvert semester.

  Internasjonalisering

  Emnet er i seg selv internasjonalt. Sápmi - Sameland - dekker områder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det sørsamsiske området ligger både på norsk og svensk side av grenselinjen mellom Norge og Sverige. Endelig er perspektivet på urfolk av internasjonal karakter.