Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialpedagogikk, årsstudium

Special Education, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.03.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Opptakskrav

  Opptak til Spesialpedagogikk årsenhet forutsetter fullført og bestått førskolelærerutdanning, fullført og bestått de tre første studieår av grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10. I tillegg godkjennes praktisk-pedagogisk utdanning eller annen relevant treårig høgskoleutdanning.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Studiet omfattes av Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Høgskolen skal vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Studiemodell

  Utdanningsplan for studenter som velger 1.-7. trinn
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst
  GLB485 Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB496 Spesialpedagogikk 2 for 1.-7. trinn 30 30
  60
   
  Utdanningsplan for studenter som velger 5.-10. trinn
  1. studieår 2. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst
  GLU485 Spesialpedagogikk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU496 Spesialpedagogikk 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60

  Kompetanse og videre studier

  Årsstudiet i spesialpedagogikk kan inngå som 4.år i grunnskolelærerutdanning, eller som en videreutdanningsenhet med opptakskrav definert over. Årsstudiet kan også tas som del av masterstudiet i spesialpedagogikk ved NTNU.

  Andre forhold

  Spesialpedagogikk 1 er et heltidsstudium over ett semester, mens Spesialpedagogikk 2 er et samlingsbasert studium på deltid over to semester.