Nord Universitet

Nord Universitet

Uteklasserommet, 10 studiepoeng

Outside classroom walls, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.12.2009

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Uteklasserommet: "Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis" er et nettverk for møte mellom lærerutdanningsinstitusjonen HiNT og praksisfeltet (barnehage og skole). Som en del av tilbudet til deltakerne i nettverket kan de avlegge eksamen og få godkjent 5+5 studiepoeng.

  Opptakskrav

  Lærerutdanning.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  UKL510 Uteklasserommet: Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis 5 5
  UKL520 Uteklasserommet 2 5 5
  Sum studiepoeng 10