Nord Universitet

Nord Universitet

Uteområdet som læringsarena, 30 stp

Outdoor Learning Arenas

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.06.2007

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Arve Thorshaug

  Innledning

  Uteområdet som læringsarena (UTOLA) består av to emner som kan gjennomføres enkeltvis.

  * USL520 Uteområdet som læringsarena - modul 1, 15 stp
  * USL530 Uteområdet som læringsarena - modul 2, 15 stp

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  UTOLA - modul 2 bygger ikke på spesielle forkunnskaper og bygger heller ikke på UTOLA - modul 1. Modul 2 er således en selvstendig enhet.

  Mål for studiet

  Studentene skal tilegne seg teoretiske kunnskaper, men fremfor alt praktiske ferdigheter til å utnytte ulike naturtyper, kulturlandskap og nærmiljø i undervisningen i skolens ulike fag. Studentene skal utvikle evnen til å gi barn gode opplevelser, skape identitet og gjennomføre variert undervisning som øker muligheten for mestring for langt flere barn enn ved tilsvarende undervisning i klasserom. Aktivitetene skal på den annen side gi felles, konkrete erfaringer som basis for undervisningen i de ulike fag i klasserommet. Slik skal studentene bli i stand til å lære elevene å ta vare på natur, miljø og helse.

  Studiemodell

  Utdanningsplan studieåret 2013-14
  1. studieår
  Emne SP Høst Vår 
  USL530 Uteområdet som læringsarena - modul 2 15 15
  Sum studiepoeng 15