Nord Universitet

Nord Universitet

Geografi, årsstudium

Geography, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Vi har utviklet et fleksibelt studium som legger alt til rette for at du både faglig, pedagogisk og teknologisk skal kunne studere geografi fra hvor du vil.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Studiets "røde tråd" er å forstå sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur. Geografi gir deg som student muligheter til å bli bedre kjent med vår mangfoldige verden; hvordan jorda er fysisk oppbygd, hvordan mennesker påvirker sine omgivelser og hvordan omgivelsene påvirker menneskene.

  I dag står verden overfor store utfordringer med klimaendringer, fattigdom, og økonomisk ustabilitet. Studiet gir deg muligheten til å forstå disse utfordringene.

  Læringsutbytte

  I en tid med store samfunnsendringer og globale utfordringer er behovet for helhetlig kunnskap om forholdet menneske, samfunn og natur større enn noen gang. Etter endt studium som geografistudent skal du:

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  GEO110 Kartlære 7,5 7,5
  GEO111 Naturgeografi 15 15
  GEO112 Geografiske teorier og begreper 7,5 7,5
  GEO113 Miljø- og ressursgeografi 15 15
  GEO114 Regional utvikling og globalisering 15 15
  Sum studiepoeng 60

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningen på årsstudiet i geografi er nett- og samlingsbasert. Nettundervisningen kombineres med fire obligatoriske samlinger, á tre dager (torsdag, fredag og lørdag). Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner. Geografi årsstudium kan enten tas som fulltidsstudium eller deltidsstudium over to år.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet omhandler et mangfold av tema og problemstillinger som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Mange geografer arbeider i forvaltning, offentlig planlegging og i ulike undervisnings- og forskningsmiljø.

  Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

  Har du planer om å ta en master i geografi, må du ta bachelorgraden i geografi først. For mer informasjon om overgangen til bachelor, se studiebeskrivelse for bachelorgradsstudiet i geografi eller ta kontakt med studieveileder.

  Andre forhold

  For hver samling må studentene betale en egenandel på kr 500,- som dekker kostnader til mindre bevertning og transport i forbindelse med samlingene (overnatting og middag betales særskilt av den enkelte).