Nord Universitet

Nord Universitet

Geografi, bachelorgradsstudium

Geography, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

 • Studieleder

  Robin Isfold Munkvold

  Innledning

  Vi lever i en tid med store økonomiske, sosiale og politiske samfunnsendringer og globale utfordringer. Geografifagets "røde tråd" er å forstå sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur.

  Opptakskrav

  Generell studiekometanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Bachelorgradsstudiet gir studentene en generell innføring i geografifagets teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over natur og samfunnsforhold på lokalt, regionalt og globalt nivå. Bachelorgradsstudiet gir mulighet for fordypning innenfor vitenskapsteori, kvalitative metoder og valgfrie geografiske emner.

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studentene skal kunne gjøre rede for:

  Ferdigheter

  Studentene skal kunne:

  Generell kompetanse

  Studentene skal være i stand til å:

  Innhold

  I studiet kan du fordype deg i geografiske teorier, perspektiver, begreper og vitenskapsteori.

  Studiemodell

  Obligatoriske fag
  1. studieår 2. studieår 3. studieår
  Emne SP Høst Vår  Høst Vår  Høst Vår 
  GEO110 Kartlære 7,5 7,5
  GEO111 Naturgeografi 15 15
  GEO112 Geografiske teorier og begreper 7,5 7,5
  GEO113 Miljø- og ressursgeografi 15 15
  GEO114 Regional utvikling og globalisering 15 15
  000 Valgemner (80 studiepoeng) 80 80
  GEO370 Samfunnsgeografisk forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  GEO375 Bacheloroppgave 25 25
  Sum studiepoeng 180

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet kan enten tas som fulltidsstudium eller deltidsstudium.

  Undervisningen i det første studieåret (årsstudiet i geografi) er samlings- og nettbasert. Nettundervisningen kombineres med to obligatoriske samlinger i semesteret. Samlingene består av ekskursjoner og undervisning.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Det er mulig å innpasse andre årsstudier, halvårsenheter og eller emner i bachelorgradsstudiet. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveiledere på HiNT.

  Internasjonalisering

  Det er mulig å ta et semester eller to i utlandet som en del av studiet. Det er mest aktuelt å benytte 3. og/eller 4. semester til dette. Søknadsfristen til mange utenlandske universitet er ofte i oktober for vårsemesteret og mars for høstsemesteret. Det kreves vanligvis språktest (TOEFL-test) for å bli tatt opp.

  Kompetanse og videre studier

  Bachelorgradsstudiet i geografi gir muligheter til videre studier i geografi på masternivå på norske eller utenlandske universitet.

  Bachelorgradsstudiet gir også muligheter for:
  - undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole
  - arbeid innen offentlig planlegging og næringsutvikling, samt privat næringsliv
  - kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS).

  Andre forhold

  Det kan bli muligheter for å delta på faglig studietur til Island eller Irland.