Nord Universitet

Nord Universitet

Innføring i hundefag, 15 studiepoeng

Introduction to Dog Husbandry Science

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.04.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Stortingsmeldingen om dyrevelferd slår fast at kunnskap om dyrs atferd og mentale og fysiske behov skal styrkes gjennom kompetanseøkning. Den nye dyrevelferdsloven og hundeloven følger opp dette med krav om en slik kompetanse hos personer som arbeider med dyr.Dette kurset igangsettes ut fra et behov for en formell kompetanse gjennom høgskolesystemet innenfor aktuelle hundefaglige emner.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha nødvendig grunnleggende kompetanse innen biologiske, atferdsmessige og læringsteoretiske fag for å kunne jobbe og drive med hund.

  Innhold

  Studiet inneholder temaene atferd, velferd, læringsteori, helse, genetikk og ernæring, entreprenørskap, samt lover og forskrifter. Det vil også bli lagt vekt på kildekritikk innafor de ulike tema.

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  HUS900 Innføring i hundefag 15 15
  Sum studiepoeng 15

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet er et samlings- og nettbasert studium som går over to semestre med oppstart i høstsemesteret. Undervisninga er organisert i tre samlinger à tre dager, og består av forelesninger, gruppearbeid og to obligatoriske innleveringsoppgaver.

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir 15 studiepoeng i høgskolesystemet, og kan tas som enkeltstående kurs eller som del av et annet utdanningsløp.

  Andre forhold

  Studium med en kursavgift