Nord Universitet

Nord Universitet

Spillbasert læring

Gamebased learning

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Hugo Nordseth

Innledning

Bruk av pedagogiske spill gir variasjon i undervisningen og økt motivasjon for læring hos elevene. Brukervennlige spillutviklingsverktøy gir også elever muligheter til å utvikle egne spill, og utfordrer til kreative og strukturerte arbeidsmåter.

Studentene skal få innsyn i og forståelse for hvordan ulike type dataspill kan brukes i en pedagogisk kontekst for å skape variasjon og motivasjon for læring. Studentene skal også utvikle egne dataspill gjennom spillutviklingsplattformen KUDO og de skal også utvikle og gjennomføre et pedagogisk opplegg med spill i skolen.

Inngår i studium

Studiet IKT for lærere 2, 30 studiepoeng

Forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC/Internett.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger og webinarer med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og presentasjoner. Bruk av digital læringsplattform, sosiale medier og prosjektwiki mellom samlingene for formidling av lærestoff, innlevering av oppgaver og erfaringsdeling.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Mappekrav med fire innleveringer. Det gis en tilbakemelding på hver innlevering. Studentene skal også bidra til en faglig diskusjon på sosiale medier. Arbeidskravene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen:

Emneevaluering

Innholdet evalueres kontinuerlig gjennom prosjektet 'Spillbasert læring'.

Pensumlitteratur

Norgesuniversitetet:
http://spillbasert-laring.wikispaces.com/

Merknader

Deltakerne må ha tilgang til PC/Internett og XBOX360-kontroller med PC-tilgang.