Nord Universitet

Nord Universitet

Miljøledelse, 30 studiepoeng

Environment management systems

Fakta

 • Dato for godkjenning

  08.05.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

 • Studieleder

  Sonja Ekker

  Innledning

  Miljøprofil betyr mye for konkurransekraft og lønnsomhet for mange bedrifter, organisasjoner og kommuner. Miljøledelse er en oversiktlig måte for bedrifter og det offentlige å jobbe med miljøutfordringene på. Virksomheter kan utnytte strategisk de mulighetene som ligger i økende miljøbevissthet i samfunnet, for å styrke bedriften og forbedre konkurranseevnen. Man skaffer seg oversikt over hva organisasjonen har av miljøeffekter og tar tak i disse på en enkel og systematisk måte. I dette studiet lærer vi om lokale og globale miljøutfordringer, og deltakerne får innføring i systemet miljøledelse, samt opplæring i miljørevisjon. Studiet gir også innføring i bedriftenes samfunnsansvar, corporate social responibility, CSR. I dette studiet fokuserer vi mye på miljøledelse og miljørevisjon basert på ISO 14001 og EMAS.

  Studiet er lagt opp sånn at du
  - studerer på deltid
  - studerer via internett
  - møter medstudenter på samlinger

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Miljøledelse 30 studiepoeng har som mål å gi studentene:
  - Kunnskaper for å kunne bistå bedrifter og organisasjoner med miljøarbeidet, innføring og drift av miljøledelsessystemer og kompetanse i miljørevisjon
  - En utdanning som kvalifiserer til videre studier ved universitet eller høgskole

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal deltakerne kunne

  Innhold

  Studiet har hovedvekt på miljøledelsessystem og miljørevisjon for det offentlige og private bedrifter. Videre behandles miljøproblemene globalt og lokalt og konflikter knyttet til beslutninger om forvaltning av ressursene våre. Bedriftenes samfunnsansvar (corporate social responibility, CSR) er også en del av studiet. Vi legger vekt på å knytte undervisningen til reelle situasjoner i samfunnet og næringslivet når det gjelder miljøarbeid på en systematisk og oversiktlig måte

  Studiemodell

  Emner 1. studieår
  SP Høst Vår
  MIL190 Miljøledelse 30 30
  Sum studiepoeng 30

  Kompetanse og videre studier

  De som består eksamen får karakterutskrift for 30 studiepoeng i miljøledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

  Studiet vil gi kvalifikasjoner for å jobbe med:
  - Miljøledelse og miljøstyringssystemer i offentlig og privat sektor
  - Miljørevisjon med revisjonsmetodikk
  - Miljøsertifisering i bedrifter
  - Rådgivningsvirksomhet
  - Kommunalt miljøvern
  Studiet kan inngå som del av bachelorgrad.

  Andre forhold

  HiNT har i mange år undervist i miljøledelse gjennom et årsstudium. Nå legger vi om til halv belastning for å tilpasse studiet til folk som er i jobb eller vil kombinere dette studiet med andre fag.