Nord Universitet

Nord Universitet

Produksjons- og fortellerteknikk

Production and Storytelling

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Innledning

Dette emnet gir innføring i digital videoproduksjon, prosjektutvikling, profesjonelle og tekniske ferdigheter i de forskjellige fagfunksjoner innen medieproduksjon, i ulike sjangre: videojournalistikk, reportasjer og fiksjonsfilm.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi og årsstudiet i TV-produksjon.

Forkunnskaper

Anbefalt: Kjennskap til redigeringsprogramvare.

Læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, labøvinger og praksis ute i felt.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Fem obligatoriske innleveringer som må være godkjent.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidkravet godkjent.

Pensumlitteratur

Kartveit, Kate (2006): TV-journalistikkens ABC. Kristiansand : IJ-Forlaget
ISBN 978-82-7147-221-4

Anbefalt tilleggslitteratur

Hubris-Cherrier, Mick (2012): Voice and vision: a creative approach to film and DV production. 2nd ed. Amsterdam : Focal Press
ISBN 978-0-240-81158-1