Nord Universitet

Nord Universitet

Tegning 1

Observational Drawing 1

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Trond Olav Skevik

Innledning

Emnet handler om å observere virkelige objekter og omsette disse til tegninger med tradisjonelle tegneredskaper. Emnet tar også for seg hvordan slike kunnskaper og ferdigheter er viktige for øvrige prosesser i utvikling av multimediale nettressurser, opplevelser og spill.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiene i multimedieteknologi og spill og opplevelsesteknologi, årsstudiene i spill og opplevelsesteknologi og TV-produksjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med tegninger skal vedlikeholdes og leveres for vurdering.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Seks obligatoriske innleveringer må være godkjent.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen er bestått.

Pensumlitteratur

Pensum består av utdelt materiale og forelesninger.

Anbefalt tilleggslitteratur

Edwards, Betty (2001): Å tegne er å se : hvordan du lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel. Oslo : Cappelen
ISBN 82-02-21395-9

Edwards, Betty (1987): Bruk kunstneren i deg. Oslo : Grøndahl
ISBN 82-504-0829-2

Rauset, Per (1990): Billedrom : et FoU-arbeid ved Oslo lærerhøgskole. Oslo : Oslo lærerhøgskole (Oslo lærerhøgskoles skriftserie ; nr 9/92)
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?kid=biblio&cmd=reload&pid=042445426