Nord Universitet

Nord Universitet

Digitale Media

Digital Media

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Ståle Andre Nygård

Innledning

Emnet handler om hvordan digitale medier brukes for å berike opplevelsen i medierike nettressurser, opplevelser og spill. Emnet fokuserer spesielt på ferdigheter knyttet til de vanligste medietypene foto, digitaliserte tegninger, video og lyd.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiene i multimedieteknologi og spill og opplevelsesteknologi, årsstudiene i spill og opplevelsesteknologi og TV-produksjon.

Læringsmål

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om og ferdigheter innen digital medieredigering. Emnet fokuserer også på hvordan effektiv og hensiktsmessig produksjon og bruk av digitale medier beriker en nettressurs, en multimedial opplevelse eller et spill.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med digitale mediefiler skal vedlikeholdes under emnet og leveres for vurdering

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Seks obligatoriske innleveringer må være godkjent.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Anbefalt tilleggslitteratur

Adobe Photoshop CS6 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems (cop. 2012). Berkeley, CA. : Adobe Press
ISBN 978-0-321-82733-3