Nord Universitet

Nord Universitet

Tegning 2

Observational Drawing 2

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Trond Olav Skevik

Innledning

Emnet handler om å lære å observere levende vesener og omsette disse observasjonene til tegninger med tradisjonelle tegneredskaper som tusj, blyant og papir. Emnet tar også for seg hvordan slike kunnskaper og ferdigheter er viktige for øvrige prosesser i utvikling av multimediale nettressurser, opplevelser og spill.

Inngår i studium

Bachelorgradstudiene i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX) og spill og opplevelsesteknologi og årsstudiet i spill og opplevelsesteknologi.

Forkunnskaper

Anbefalt: MMT1010 Tegning 1

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning. En portefølje med tegninger skal vedlikeholdes og leveres for vurdering.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
20 obligatoriske innleverte tegninger må være godkjent.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen er bestått.

Pensumlitteratur

Pensum består av utdelt materiale og forelesninger.