Nord Universitet

Nord Universitet

Animasjonshistorie

Animation History

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Trond Olav Skevik

Innledning

Emnet skal gi en forståelse for den kulturelle betydningen animasjon har og har hatt siden opprinnelsen. Emnet gir også en innføring i og erfaring i bruk av terminologi og systematikk knyttet til animasjon spesielt og film generelt.

Emnet skal gi studentene en oversikt over animasjonshistorien og gi dem et innblikk i de viktigste hendelsene i sjangeren.

Inngår i studium

Bachelorgradstudiene i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX) og spill og opplevelsesteknologi og årsstudiet i spill og opplevelsesteknologi.

Læringsutbytte

Gjennom å bli kjent med de viktigste verkene og hendelsene, personene og teknologiene i animasjonshistorien skal studentene kunne

Innhold

Studentene skal jobbe med:

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, filmvisninger og oppgaveløsning

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Tre obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Pensumlitteratur

Maltin, Leonard (1987): Of Mice and Magic : a history of American animated cartoons. Rev. and updated ed. New York : Penguin
ISBN 0-452-25993-2