Nord Universitet

Nord Universitet

TV-grafikk og distribusjon

Motion Graphics and Distribution.

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Ståle Andre Nygård

Inngår i studium

Bachelorgradstudiet i multimedieteknologi (fordypning Film- og TV-produksjon) og årsstudiet i TV-produksjon.

Forkunnskaper

Anbefalt: Produksjons- og fortellerteknikk, lydproduksjon og digitale media.

Læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Innhold

Studentene lærer etterarbeid (redigering av bilde og lyd), motion graphics (After Effects) for jobbing med etterarbeid på videoproduksjoner. Eksempler her kan være både grafikk til TV-produksjoner, reklamefilmer og lignende. I forbindelse med disse produksjonene vil postproduksjon være viktig, der det inngår ferdigstilling og distribusjon/ leveranse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning med veiledning.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
To obligatoriske øvinger med tilhørende rapporter hvor alle må være godkjente.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Forelesningsnotater, handouts og nettresurser.