Nord Universitet

Nord Universitet

Pre-produksjon

Pre-production

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Steven Ford

Inngår i studium

Bachelorgradstudiene i multimedieteknologi og spill og opplevelsesteknologi.

Forkunnskaper

Anbefalt: Introduksjon til 3D

Læringsmål

Studentene skal lære å organisere et prosjekt hvor de skal produsere digitale effekter til en medieproduksjon. De må også forstå livsløpet i en 2D- og 3D-produksjon. Studentene jobber i grupper og definerer arbeidsplan/produksjonsplan for å nå målet om en best mulig mixmedia-produksjon.

Læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning og øvinger på medialab.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
1. En 2D/3D produkskjon og et individuelt refleksjonsnotat må være godkjent.
2. Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Katz, Steven Douglas (1991): Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen. Studio City, Calif. : M. Wiese
ISBN 0-941188-10-8

Cantor, Jeremy (2004): Inspired 3D short film production. Boston : Premier Press, a Division of Course
ISBN 1592001173