Nord Universitet

Nord Universitet

Foto og klipp for film

Cinematography and Editing for Film

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Innledning

Emnet gir utdypende kunnskap og praktisk kompetanse om viktige prinsipper, ulike arbeidsoppgaver og profesjonell utføring av kinematografi (foto) og redigering for film. Det vil settes fokus på hvordan planlagt og effektfull bruk av slike kunnskaper og ferdigheter kan påvirke uttrykket, strukturen og opplevelsen av en filmfortelling.
Emnet bygger videre på den kompetansen studentene har opparbeidet seg
gjennom første studieår.

Inngår i studium

Bachelorstudiet i Multimedieteknologi (fordypning Film- og TV-produksjon).

Forkunnskaper

Anbefalt: Produksjons- og fortellerteknikk, Digitale media, TV-teknologi og Medieprosjekt 1.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne

Innhold

Emnet bygges opp rundt 2 intensive workshops innen foto for film og klipp/redigering for film hvor studente skal:

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning, demonstrasjoner, arbeid i felt og på lab.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:

Fire obligatoriske øvinger hvor alle må være godkjente.
Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Pensumlitteratur

Toreg, Jan (2011): Klipperen : den tredje fortelleren. Oslo : Abstrakt
ISBN 978-82-7935-307-2

Brown, Blain (2012): Cinematography : theory and practice : imagemaking for cinematographers and directors. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier
ISBN 978-0-240-81209-0