Nord Universitet

Nord Universitet

Utvikling av kreative næringer

Creative Entrepreneurship

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Geir Olav Knappe

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiene i spill og opplevelsesteknologi og multimedieteknologi. Valgfritt emne for bachelor i geografi.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene en innføring i fagområdet kreative næringer og opplevelsesnæringer. Spesielt vektlegges formidling/kommunikasjonsdimensjonen, samt innovasjon og entreprenørskap innenfor slike skapende og kunstneriske næringer.
Det legges stor vekt på kreativt teamarbeid med det som mål å kunne starte prosessen med å utforme konkrete, nyskapende produkter.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha:

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektdrevet studium med kombinasjon av gruppeprosesser, forlesninger, eksempler fra praksisfeltet, støtte fra relevant fagpersonell ved HiNT.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
En obligatorisk innlevering må være godkjent.
Obligatorisk oppmøte (80%).
Deltagelse Gründercamp.
Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Pensum består av utdelt materiale.