Nord Universitet

Nord Universitet

Digital kunst og avansert 3D-asset kreasjon

Digital Art and advanced 3D Asset Production

20 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  20

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Julian Norum

Innledning

Kurset gir kunnskaper innen produksjonsrettet og effektiv utvikling av digital kunst. Deltakere vil produsere egne konseptillustrasjoner, samt 3d-assets med høy estetisk verdi, som imøtekommer tekniske krav.

Inngår i studium

Bachelorgradstudiet i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX).

Forkunnskaper

Anbefalt: Innføring i 3D som inkluderer basisferdigheter i Autodesk Maya og Adobe Photoshop, samt helhetlig 3D-grafisk arbeidsflyt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene

Innhold

Kurset gir kunnskaper innen produksjonsrettet og effektiv utvikling av digital 2D og 3D-kunst. Det foretas observasjoner og analyse av tradisjonell figurativ kunst, moderne digital kunst, samt hvordan lys påvirker atmosfære og overflater. Deltakere benytter slik analyse som grunnlag for utvikling av egne konseptillustrasjoner, dernest til utvikling av egne 3D-assets med høy estetisk kvalitet, som møter dagens tekniske standarder.
Kurset gir ferdigheter innen kompleks hi-poly modellering, effektiv
teksturering med ulike typer image-maps, samt 3D-skulpturering og polypainting.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene deles i mindre produksjonsgrupper som utvikler konsept og
3D-assets. Ulike nøkkelroller blir fordelt, og kursperioden innehar flere intensive produksjonsøkter.

- Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring)

- Produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
1. Åtte individuelle obligatoriske innleveringer som deler av en større produksjon og et individuelt refleksjonsnotat.
2. Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Catmull, Edwin E. (2014): Creativity, Inc. : overcoming the unseen forces that stand in the way of true inspiration. London : Bantam Press

Pensum består i tillegg av egenprodusert multimedialt pensum samt utdrag fra andre kilder. Dette blir tilgjengelig via Fronter.