Nord Universitet

Nord Universitet

Lyssetting og rendering

Lighting and Rendering

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Julian Norum

Innledning

Kurset gir kunnskaper innen ferdigstilling av helhetlige visuelle komposisjoner. Dette innebærer komposisjonsteori, lysteori, innføring i shading, lyssetting og rendering i 3D.

Inngår i studium

Bachelorgradstudiet i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX).

Forkunnskaper

Anbefalt: Introduksjon til 3D, Digital kunst og avansert 3D-asset produksjon (kunnskaper i Autodesk Maya og Adobe Photoshop, samt helhetlig 3D-grafisk arbeidsflyt).

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

Innhold

Kurset gir kunnskaper innen ferdigstilling av helhetlige visuelle komposisjoner. Grunnleggende innføring i komposisjonsteori, samt lysteori. Gjennom analyse og drøfting av egne referansefoto, andre vellykkede komposisjoner, kunstanalyse, samt utvikling av egne mood sketcher dannes et nødvendig teoretisk grunnlag. Dernest gis innføring i hvordan vi gjenskaper lysets kvaliteter ved hjelp av 3D-rendering.

I emnet benyttes VRay for rendering, men deltakerne vil opparbeide en generell forståelse som er overførbar også til andre verktøy. Det gis også grunnleggende introduksjon til compositing. Det endelige målet er ferdigstilling av vellykede komposisjoner som kan være f.eks integrering av CG-elementer for film, eller CG-elementer med mattepainting som bakgrunn.

Arbeids- og undervisningsformer

- Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring)

- Produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
1. Fire individuelle oppgaver som deler av en større produksjon og ett individuelt refleksjonsnotat.
2. Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Birn, Jeremy (2013): [digital] lighting & rendering. 3rd ed. Berkley, CA : New Riders
ISBN 978-0321928986

I tillegg vil endel pensumartikler om 3D-rendering, shadere, HDR og lignende bli lagt ut på Fronter.

Anbefalt tilleggslitteratur

Adobe After Effects CC : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems (2013). San Jose, CA : Adobe Press
ISBN 978-0-321-92960-0

Christiansen, Mark (2014): Adobe After Effects CC : visual effects and compositing : studio techniques. San Francisco : Adobe Press
ISBN 978-0-321-93469-7