Nord Universitet

Nord Universitet

3D karakterdesign

3D Character Design

5 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  5

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Steven Ford

Innledning

Dette er et avansert kurs i 3D hvor studentene skal bevege seg dypere inn i 3D-modellering. Her skal de bygge teknisk korrekte modeller som er kompatible med bruk i flere ulike programvareplattformer. Det vil være et sterkt fokus på arbeidsflyt og prosesser.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiene i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX) og spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskaper

Anbefalt: MMT1050 Introduksjon 3D eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

Innhold

Studentene lærer å gjennomføre et digitalt prosjekt på en profesjonell måte. De skal også forstå 3D-arbeidsflyt og grunnleggende konsepter som skal til for å bygge gode 3D-prosjekter.Studentene lærer å jobbe i prosjekter hvor de setter opp prosjektmål og arbeidsgang for å nå disse målene. Studentene må demonstrere ferdigheter i å modellere, lyssette, teksturere, rigge og animere, samt output av korrekte filer for det neste leddet i arbeidskjeden. Det være seg spillmotorer for spillstudenter eller compositing/video for mediestudenter.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Mye praktisk jobbing i relevant programvare

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
1. Fire obligatoriske individuelle oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til eksamen
2. Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Pensumlitteratur

Rodriguez, David (2013): Animation methods : rigging made easy : rig your first 3D character in Maya. Danvers, MA : David Rodriguez
ISBN 978-1484127735

Ward, Antony (2008): Game character development : digital sculpting for the realtime artist. : Delmar
ISBN 978-1598634655
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS093130384&vid=BIBSYS

Anbefalt tilleggslitteratur

Peck, Stephen Rogers (1951 (opptrykk 1982)): Atlas of human anatomy for the artist. New York : Oxford University Press
ISBN 978-0-19-503095-2