Nord Universitet

Nord Universitet

Medieprosjekt 3

Medie Project 3

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Innledning

Emnet bygger videre på de andre filmemnene i 2. studieår. Emnet gir en fordypning i manusutvikling og regi, med fokus på dramatisk fiksjonsfilm. Emnet gir også fordypning i alt som hører til manusutvikling og preproduksjon.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi (fordypning film- og TV-produksjon)

Forkunnskaper

Anbefalt: Pre-produksjon, Lydproduksjon, Foto og klipp for film, Manusutvikling og Regi.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Etter at emnet er fullført skal studentene kunne

Innhold

Emnet gir en fordypning i filmproduksjon. Studentene lærer å bemanne enkelte funksjoner innenfor dramtisk fiksjonsfilm, fra ideutvikling, produksjonsplanlegging og finansiering, skuespillregi kameraregi, fordypning i sjanger og narrativ teori og kritisk analyse av film.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser og produksjon.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
1. Fire obligatoriske innleveringer som må være godkjent.
2. Obligatorisk oppmøte (80%).

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Ikke obligatorisk pensum i emnet.