Nord Universitet

Nord Universitet

Rigging og karakteranimasjon

Rigging and Character Animation

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Kristian Egge

Innledning

Kurset gir kunnskaper innen rigging og animasjon i Maya.

Inngår i studium

Bachelorgradstudiet i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX).

Forkunnskaper

Anbefalt: Introduksjon til 3D, 3D karakter design, Digital kunst og avansert 3D-asset kreasjon, Lyssetting og rendering.

Læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring) og produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Åtte individuelle obligatoriske oppgaver som del av produksjon og et individuelt refleksjonsnotat

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Pensumlitteratur

Williams, Richard (2009): The animator's survival kit. Expanded ed. London : Faber and Faber
ISBN 978-0-571-23833-0

Anbefalt tilleggslitteratur

Hooks, Ed (2003): Acting for animators : a complete guide to performance animation. 2nd rev. ed. Portsmouth, NH : Heinemann
ISBN 0-325-00580-x

Thomas, Frank (1995): The illusion of life : Disney animation. 1st Hyperion ed. New York : Hyperion
ISBN 0-7868-6070-7 , ISBN 978-0-7868-6070-8

Williams, Richard (2008): The animator's survival kit : animated [16 DVD-plater]. [S.l.] : Richard Williams animation masterclass