Nord Universitet

Nord Universitet

Compositing

Compositing

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Innledning

Kurset gir kunnskaper innen planlegging og gjennomføring av komplekse VFX-shots.

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi (fordypning 3D/VFX).

Forkunnskaper

Anbefalt: Ferdigheter i Autodesk Maya, Headus UV, Photoshop, PTGui, Synth Eyes, VRay og After Effects.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

Innhold

Deltakerne skal kunne samarbeide med regi og art-director for implementering av VFX-innhold til film. Her blir kommunikasjon i en tidlig fase viktig, med bruk av tydelige konseptillustrasjoner og utvikling av pre-vis materiale. Det blir det viktig å fungere i samspill med resten av crewet under produksjonsfasen, med nødvendige innspill til foto/lys. Det endelige målet er fotorealistisk implementring av 3D-grafikk i en helhetlig filmsekvens.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring) og produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Åtte individuelle obligatoriske oppgaver som må være godkjent.

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

.

Pensumlitteratur