Nord Universitet

Nord Universitet

Medieprosjekt 4

Filmproject

15 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2013/2014

 • Studiepoeng:

  15

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Håvard Sørli

Inngår i studium

Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi (fordypning Film- og TV-produksjon).

Forkunnskaper

Oppdragsfilm

Læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene kunne:

Innhold

I dette emnet skal studenter på Multimedieteknologi samarbeide med eksterne samarbeidspartnere eller andre kreative studenter på HiNT om ulike oppdragsfilmprosjekter basert på det som er gjennomgått i emnet oppdragsfilm.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning, produksjon, samarbeid med ekstern samarbeidspartner.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Tre innleveringer må være godkjent:

 1. Tolkning av sin egen rolle i preproduksjon, på filmsettet, i postproduksjon og i kunderelasjon
 2. Det endelige filmproduktet
 3. Refleksjonsnotat

Eksamen:

Pensumlitteratur